Uw uitvaart vooraf regelen

De enige zekerheid die we hebben in het leven is dat we ooit zullen overlijden. Gelukkig wordt de dood en de zorg voor de uitvaart steeds meer bespreekbaar. Veel mensen willen zelf beslissen hoe hun eigen uitvaart er zal uitzien of de mening kennen en respecteren van hun nabestaanden.

 

Als begrafenisonderneming zijn wij steeds bereid om totaal vrijblijvend en kosteloos alle mogelijkheden uit te leggen en de wensen op papier te zetten. Dit document wordt dan in drievoud opgesteld, één exemplaar voor henzelf, één exemplaar voor hun vertrouwenspersoon en één exemplaar blijft in onze onderneming. Eens deze keuze gemaakt hoeft men hieraan niet meer te denken. Na het overlijden, ongeacht welke tijdsspanne later, volstaat een eenvoudig telefoontje aan het uitvaartcentrum en al de wensen van de overledene worden uitgevoerd.

 

Sommige mensen gaan een stapje verder en willen hun uitvaart reeds betalen. Dit kan in de vorm van een kapitaalsverzekering. De polis wordt dan aan de verzekerde overhandigd en het gestorte kapitaal verhoogt jaarlijks met intrest.

De ondernemer kan ook zorgen voor een verzekeringspolis voor het vooropgestelde kapitaal met maandelijkse voorafbetalingen over een termijn van 10 of 15 jaar. In dit geval variëren de te storten sommen volgens de leeftijd van de verzekerde.

Copyright Pues.be

Webdesign by Vector BROSS