Het kind van wie één van de ouders is overleden, kan recht hebben op verhoogde kinderbijslag als weeskind. (= zorgtoeslag, vroeger het 'wezenbijslag') Met dit verhoogde bedrag kan de overlevende ouder beter tegemoet komen aan de noden van het gezin en dit zolang hij/zij geen nieuw gezin vormt.

Het kind dat zijn twee ouders heeft verloren of dat geen contact meer heeft met de overlevende ouder, zal automatisch wezenbijslag ontvangen.

Hoeveel?

Elk regio in België heeft zijn eigen systeem van kinderbijslag met eigen bedragen, regels, betaalcircuit, … Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de site van Parentia. De zorgtoeslag kan worden verhoogd met de leeftijdsbijslag en de bijslag voor een gehandicapt kind. U ontvangt een verhoogde zorgtoeslag of wezenbijslag, zolang de overlevende ouder niet opnieuw huwt of een nieuw gezin vormt. Als dit het geval is, dan ontvangt u de kinderbijslag aan de gewone schaal.

Welke voorwaarden gelden om recht te hebben op de zorgtoeslag?

Het moet gaan over een wettelijk, erkend of geadopteerd kind van de overleden persoon. Het recht op de zorgtoeslag wordt bij voorrang onderzocht op grond van de professionele situatie van de ouder die het eerst is overleden.

Loontrekkende: De overleden of overlevende ouder moet, in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan het overlijden, de voorwaarden hebben vervuld om recht te hebben op kinderbijslag gedurende 6 maanden in het stelsel van de loontrekkende. Het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag betaalt op het ogenblik van het overlijden, onderzoekt dit recht automatisch.

Ambtenaar: Neem hiervoor contact op met Famifed (0800 35 950 voor Brussel, 078 79 00 07 voor Vlaanderen of 0800 13 008 voor Wallonië). Zelfstandige: Het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (RSVZ) zal de wezenbijslag betalen als u er recht op hebt.

Waar en wanneer aanvragen?

Een aanvraag is meestal niet nodig. Het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag al uitbetaalt op grond van de prestaties van een ouder, verneemt het overlijden automatisch via de Kruispuntbank en onderzoekt meteen het recht op wezenbijslag.

Als u geen bericht ontvangt van het kinderbijslagfonds, neem dan best zelf contact op met uw consulent van het kinderbijslagfonds. Met name bij een overlijden buiten België krijgt het kinderbijslagfonds niet altijd bericht.

Een bijzonder geval: het geadopteerde weeskind

Bij een gewone adoptie opent het overlijden van zowel een biologische als een adoptieve ouder, het recht op wezenbijslag. Bij een ‘volle’ adoptie (het kind heeft geen wettelijke band meer met zijn natuurlijke ouders), kan enkel het overlijden van een adoptieouder nog recht geven op wezenbijslag. Voor meer informatie kan u terecht bij uw consulent bij het Kinderbijslagfonds.

Coördinaten:

Rijksdienst Kinderbijslag Werknemers - RKW
Trierstraat 70 - 1040 Brussel tel. 02 237 21 11

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - RSVZ
Jan Jacobsplein 6 - 1000 Brussel tel. 02 546 42 11 

Kinderbijslagfondsen van Partena, Attentia en Future Generations bundelen hun krachten tot Parentia

Acerta Heizel Esplanade PB 64 - 1020 Brussel tel. 078 15 92 99 

Gezinsbond – Ligue des Familles Troonstraat 125 - 1050 Brussel Tel. : 02 507 88 11 | Fax. 02 511 90 65 

Groep S Fonsnylaan 40 - 1060 Brussel tel. 02 555 14 11 | Fax. 02 555 14 01 

Securex Tervurenlaan 43 - 1040 Brussel tel. 02 729 92 11 

Xerius Brouwersvliet 4 bus 3 - 2000 Antwerpen tel. 078 15 40 25 

Liantis Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge tel. 050 47 41 11 

 

School

Ten gevolge van het overlijden van één van beide ouders, kan een kind door deze onverwachte wijziging in de familietoestand, recht krijgen op een studiebeurs. Men dient zich zelf te informeren hierover bij de dienst studietoelagen. (coördinaten hieronder)

Ook de school dient men tijdig op de hoogte te brengen van een overlijden opdat er eventuele extra begeleiding en ondersteuning kan verzorgd worden.

Overlijden van een kind

Ingeval van overlijden van een kind dient men de instanties die de studiebeurs uitkeren ook op de hoogte te brengen van het overlijden. Best informeert men of de laatste uitkering volledig behouden kan blijven of niet. Ook de school dient men tijdig op de hoogte te brengen van een overlijden opdat eventueel nodige regelingen getroffen kunnen worden. Ook kan men navraag doen omtrent een eventuele terugvordering van reeds betaalde zaken en het ophalen van persoonlijke spullen, …

Coördinaten:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Studietoelagen

Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Infolijn:1700

Koninklijk Cobesko (Koninklijk Comité tot Bescherming van het Katholiek Onderwijs in Antwerpen)
Otto Veniusstraat 22 - 2000 Antwerpen tel. 03 225 16 42