Maria Geets

91 jaar
Aarschot
weduwe van
Karel Van Der Borght
Afscheid in intieme kring
-