Zuster Maria Ver Bruggen

Zuster Missionaris van het
Onbevlekt Hart van Maria
Heveree
Kapel Misionarissen De Jacht
-
10.30 uur