Lily Hermans

95 jaar
Oud-Heverlee
weduwe van
Ferdinand Crabbé
Afscheid in intieme kring