Jacques Engels

81 jaar
Herent
echtgenoot van
Lisette Van Elewijck
Aula Pues Eikenveld - Winksele-Delle
-
10 uur