Georges Putseijs

weduwnaar van
Ilda Goen
Leuven
Afscheid in intieme kring