Berta Leyssens

weduwe van
Paul Meeus
Haacht
Afscheid in intieme kring